tirsdag den 20. november 2012

Hellige kilder i Danmark


Hellige kilder er en kilde hvis vand ansås for helbredende og styrkende. Tankegangen kan spores tilbage til den tidlige menneskehed overalt i verden.

I Danmark kendes helligkilder i hvert eneste sogn landet over. Nogle kilder anses for kraftigere end andre.  Helligkildernes historie kan spores langt tilbage og i kølvandet på menneskets dyrkelse af disse områder er beretningerne, sagnene og kildekulturen opstået.

Flere af vore nutidige mærkedage er en udløber af livet med og omkring helligkilderne, f.eks. ansås Sankt Hans aften som en af de helligste dage med størst helbredelseseffekt når den syge badede i vandet fra en hellig kilde. Kildemarkeder og forlystelsestelte slog hurtigt op omkring de mange mennesker som valfartede til kilderne. Flere af disse eksisterer den dag i dag.Op gennem tiderne blev også den kirken interesseret i helligkilderne i Danmark og flere kilder blev tilegnet helgener fra kristendommen. Før den tid havde også nogle af de gamle danske konger følt sig berettiget til at vedhæfte deres navn til bestemte hellige kilder. Historien om helligkilderne tilblivelse og dyrkelse er mangfoldig, dog har de det tilfælles at helbredende og styrkende kræfter tillægges vandet der strømmer i disse kilder. Besøg ved kilderne, indtagelse af vandet eller afvaskning af kroppen i kilden er alle måder at opnå helbredelse for alverdens sygdomme og dårligdomme.

Visse helligkilder i Danmark er mere kendte end andre. Kirsten Pils kilde ved Klampenborg Dyrehave er et berømt eksempel på hvordan en helbredende kilde har skabt et samfund med fest og gøgl omkring kilden. Dyrehavsbakken er et marked der er opstået omkring og i kraft af Kirsten Pils kilde.

Helene-kilden ved Tisvilde i Nordsjælland er et andet eksempel på en helligkilde der en tillagt stærkt helbredende effekt, hvor der knytter sig et sagn og hvor der stadig afholdes kildemarkeder hvorved man ankommer til området via vejen der hedder Kildevejen.Der er tusindvis af hellige kilder i Danmark, nogle udtørret andre med friskt rindende vand (som oftest fra det lokale vandværk) , men historierne om kildernes helbredende effekt løber rent og friskt som de har gjort i årtusinder og menneskets fascination og tilbedelse af disse kilder består op til i dag.

Link til fordybelse om emnet Hellige kilder: