mandag den 2. maj 2011

Drømmetydning

Hvorfor drømmer vi?
Er der budskaber gemt i drømmene?

Alle mennesker drømmer 3-4 gange hver nat, nogle drømme husker vi tydeligt, andre drømme erindrer vi svagt som en følelse eller fornemmelse og visse drømme husker vi intet om.
Flere psykologer og drømmeforskere er enige om at drømme harmonisere vores psyke og bidrager til udvikling.
Der er skrevet utallige bøger om drømme og drømmetydning og jeg har valgt her at bringe nogle generelle drømmesymboler og deres tolkning:

Engel:
Englen er symbol på en skytsånd.
Den viser sig som billedet på en sjælefører.
Den kan ses som et forenende symbol for det materielle og det psykiske.

Havet:
Havet er et symbol på det ukendte, det ubevidste.
Alle kontinentet, lande og folk er forbundet med hinanden ved verdenshavenes vand.
Derfor fandt C. G. Jung at havet i første linie måtte anses som et symbol på det kollektive ubevidste.
I alle folkeslags mytologier opfattelse ses oprindelsen til livet på jordkloden, i havet.

Labyrint:
Endeløse, slyngede veje, som den drømmende ikke ser nogen udgang på, er et hyppigt billede i drømme.
Tolkningen går på moderkomplekset.

Barn:
Barnet i drømmen kan tolkes mangfoldigt. Generelt symboliserer barnet en ny mulighed.

Månen:
Månen symboliserer det kvindelige.

Død:
For psyken er døden en forvandlingsproces. Der optræder ofte noget nyt istedet for det der dør i drømmen.
Fornyelse kræver en ofring.


Det var blot nogle få eksempler hentet fra bogen "Tyd dine drømme" af Friedrich Doucet.
Bogen og andre bøger om drømmetydning kan findes hos Bøger med sjæl