mandag den 25. oktober 2010

Fund og fortidsminder


Det danske landskab vidner om menneskehedens historie.
Uanset hvor i Danmark du befinder dig, er du i gåafstand fra det nærmeste fortidsminde.
Jættestuer, stendysser, gravhøje, stenfundamenter, og jorddiger er synlige i landskabet og ofte lige under mulden, kan der findes redskaber, værktøj og våben fra en tid der ligger mange tusind år tilbage.
Smykker fra bronzealderen og knogler fra jægerstenalderen har alle været med til at stykke et billede sammen af Danmarks historie og udvikling.
Amatørarkæologer, landmænd og naturvandrere har ydet et stort bidrag til samlingerne rundt omkring på landets museer.

Fund og Fortidsminder er en side jeg på det varmeste vil anbefale alle med en lille smule interesse i historie og samfundsudvikling:

Et imponerende register over arkæologiske fund og fortidsminder og særdeles nyttig når søndagsturen skal planlægges. Du kan søge på kortet og se nøjagtig hvad der er fundet i dit område og registreret som fortidsminde.