onsdag den 16. juni 2010

Naturens åndelige sideUddrag fra bogen "Naturånder & kraftsteder"

Naturen har mange aspekter. En fryd for sanserne, levested for alverdens dyrearter, grundlaget for alt liv på jorden.
Bagved det umiddelbare er en, måske, endnu større verden.
Alt i naturen har en åndelig side.
Naturen er ligeså levende på åndeligt plan som på det fysiske.

Med sanserne og sindet åbent, er det muligt at fornemme, betragte og kontakte det åndelige liv der opretholder og former naturen i al dens skønhed, visdom og magi.
Træerne, blomsterne, græsset, sandet, flinten, vandet, ja alt hvad der skaber naturen, deler et altoverskyggende behov med mennesket:
Behovet for kærlighed.

Mød naturen med kærlighed og den vil åbne dørene til en guddommelig verden af visdom, fred og enhed med alt levende.
Når vi bevæger os i naturen, eller sidder ganske stille, bliver vore tanker og følelser opfattet af naturens åndelighed.
Udsender vi kærlige tanker og fred med alt levende vil naturen åbne et skatkammer af åndeligt liv.

Ifølge traditionel litteratur på området, folkehistorier, digte, folkeviser, eventyr og clairvoyantes betragtninger kan naturånder deles op i 4 hovedgrupper:
Vandånder, jordånder, luftånder og ildånder, som igen har 2 overordnede grupper: Naturånder og Elementaler.
I mine egne oplevelser med naturånder og efterfølgende refleksioner, har indtrykkene af naturånder med individuel personlighed og bevidsthed været de dominerende, uanset om det var træets ånd, et lille samfund af gnomer og alfer i en skovlysning eller højt udviklede naturvæsner som vogter over hellige steder og landskabstempler.
Udfra det vil jeg kalde det naturånder, men også energierne fra Elementalerne, rene naturenergier uden personlig bevidsthed, har været stærke og indflydelsesrige.Skovens træer skal mødes med respekt og ydmyghed. Træerne er stolte væsner, særligt de gamle, og ønsker at blive tiltalt høfligt og respektfuldt.
Træer kan lide at blive værdsat og beundret for deres storhed og skønhed.
De tager gerne kontakt selv hvis de ønsker at formidle et budskab og de afslutter gerne samtalen når ”audiensen” er slut.
Det gælder specielt gamle træer. Til gengæld bidrager de med visdom om altings enhed og menneskelivets mystiske væsen.
Træerne fortæller at naturen er en afspejling af menneskelivet.
Træet er en afspejling af menneskelivet med rod, stamme og krone.
Træets grene fortæller om altings selvstændighed i enheden og altings forbundethed med helheden.
Bladene afspejler menneskets evne til at skabe og udfolde sig.
Træets bark vidner om at al udvikling tager tid.
At vi bygger lag på lag.
At skønheden og bevægelsen og væksten mod lyset kommer med lagene.
Agernet fortæller om livets mirakel og det grænseløse.
Bagved det hele, hviskes kærligt fra træets ånd.” Husk enheden”

Træerne, når de bliver mødt med respekt og kærlighed, vil tydeliggøre din egen iboende kærlighed og dit sinds ubegrænset kraft.
Træerne vil fortælle dig om den grundsten alt liv bygger på: Kærlighed.
Træerne vil fortælle dig om himlen og jorden og menneskets rolle mellem disse to verdener.
Det gamle træ vil få dit blik til at søge indad og møde dig selv.


Stenene der gør stien gangbar og kysten mangfoldig, har trods deres hårde ydre, også behov for kærlighed.
Stenene er blandt det ældste liv på denne planet.
Stenens ånd kaldes klippeånd eller stenånd og har ofte en energi der bærer præg af alder. Ekstrem høj alder.
De klippeånder jeg har oplevet, i meget store sten, vel nærmest klippestykker, har haft en lidt tungsindig energi med et aspekt af frygt.
Udtrykket og budskaberne fra stenene har været om fortiden og historien på det pågældende sted.
Klippeånden har registreret alt hvad der er foregået på stedet og taler gerne om udvikling i naturen og i mennesket.
Et stort klippestykke har også brug for et kram.
Stenene vil gerne lyttes til.
Budskaberne bærer præg af personlighedens mening og ikke så meget af guddommelig visdom. Stenene kan åbne vores øjne for de mindre stærke sider af vores egen person og inspirere til at anskue livet og verden i perspektiv.
Vandelementet er en ganske særlig energi. Mine oplevelser er ikke præget af store individuelle bevidstheder fra vandelementet, nærmere rene naturenergier med individuelle opgaver.
Havet og vandet ved kysten indeholder kraftige healende energier.
Som havet ser ud, sådan er det også rent energimæssigt.
Bølger af omsorg der gennemtrænger alt. Aktiv, uendelig og kraftfuld.
En udtrykte det således: Træerne samler energien og havet spreder energierne. Enkelt sagt.
Og netop langs kysten ved havet mærker vi hvordan havets ånd skyller ind over os og renser sind og krop.
Havet giver plads til store tanker og havet giver plads til at sende dem væk igen. Vandets ånd leverer inspiration til kunstneren og fred til tænkeren. Havet har en fuldstændig naturlig healende effekt på alle der opholder sig ved elementet.

Vandelementet som vi ser det ved vandløb og søer har efter min opfattelse samfund af bevidste vandånder med personlighed og lysverdener med ren vandelement uden bevidsthed. Ved visse kilder og vandløb er der en særlig kraftig healende energi, for mennesker og for dyr. Disse hellige kilder, vandløb og søer er under højtudviklede naturånders beskyttelse og indeholder ofte store samfund af vandelementaler og bevidste vandånder.Hellige natursteder er punkter i naturen hvor en særlig kraft eksisterer og som typisk er beskyttet af åndelige vogtere.
Hellige kilder, særlige gravpladser, områder hvor der har foregået meditation gennem tiderne, og områder med rituelle ceremonier og historie er ofte hellige natursteder med åndelige vogtere. (feks. Hellebæk i Nordsjælland, den Jyske hærvej og flere steder på Bornholm)
Også klosterhaver og pilgrimsruter kan være under særlig åndelig beskyttelse.
I menneskesprog kunne man kalde områderne eller punkterne for ”særligt bevaringsværdige” . De indeholder noget specielt kraftfuldt, det være sig indenfor healing eller indsigter.

Mange af stederne er turistattraktioner i større eller mindre grad og en kontakt til stedets åndelige vogtere kræver kærlige tanker, respekt for alt hvad der har været og ydmyghed for stedets historie.
Kontakten til stedets vogtere kræver indre stilhed og sansernes åbenhed.
Svarene kræver at du oprigtigt ønsker dem.
Til gengæld leverer stedet øjeblikkelig healing og vogterne leverer information om stedets historie.

At stedet har åndelige vogtere betyder ikke at vi ikke kan eller må besøge stedet, ej heller at vi ikke må bruge og heales ved energierne. Der er ikke noget ånderne hellere vil end at se os mennesker bruge det hellige sted og tage imod healingen og indsigten.
Derfor står de der i århundreder, ja måske årtusinder, og beskytter stedet så alle kan få glæde af kraften til alle tider.
Åndelige samfund er en del af naturens åndelige side.
Grupper af naturånder lever sammen og danner et samfund.
De kan kaldes gnomer, alfer, nisser ol. (feks. Oreby skov) de arbejder med rene naturenergier som redskaber, værktøj og materiale, men de er bevidstheden i opbygningen, udtrykket og formen.
De bevidste naturånder jeg har mødt som har levet i gnomligende samfund, er ikke synderlig interesseret i mennesket (undtagelsen fra reglen er dog Hellebæk skov).
De interesser sig for at passe deres arbejde og tilføre harmoni og skønhed til området.
Deres opgave er naturens udvikling, ikke menneskets udvikling.
Når jeg besøger samfundet får jeg en guide, en lille mand der i vores kultur kunne kaldes en gnom eller en nisselignende mand, der venligt og imødekommende viser mig rundt og svarer på mine spørgsmål.
De andre naturånder kan virke lidt irriteret over min tilstedeværelse, særligt de ældre, hvorimod børnene, de unge energier i samfundet elsker at hilse og virker nysgerrige.
De lever i pagt med naturen og reagerer kraftigt på menneskets destruktion af samme natur. Ofte flytter de, når træfældning eller jagt bliver for dominerende, til et sted i nærheden og fortsætter arbejdet der.

Der er en anden type samfund af naturånder som skiller sig markant ud fra Gnomer, alfer og nisser.
Et samfund af lysvæsner der bidrager til og opretholder naturens skønhed og harmoni. Særligt steder hvor der er en kombination af et naturligt landskabstempel og et menneskeskabt landskabstempel. Bidrager til farver, dufte og form.
Lysvæsnerne tager umiddelbart ikke kontakt, til mennesker, deres opgave er energiformidling til naturens elementer, derfor kunne de kaldes elementaler.
Men som en overbygning af lysvæsnerne, i samme samfund, eksisterer højt udviklede bevidstheder.

Hvis vi forestiller os et særlig smukt naturområde vibrererende af små lysende individer der hver især bidrager med en del af naturens samlede skønhed og der ovenover dette netværk og omkring det lysende samfund ”sidder” højt udviklede, individuelle bevidstheder med hver deres speciale. Formløse og ekstremt højtudviklet.
Deres opgave er blandt andet at tilføre naturområdets lyssamfund den fornødne viden og bevidsthed til skabelsen af skønheden og harmonien i området.

Lysvæsnerne i sig selv leverer skønheden, men da det skal foregå i en vis form for orden og tilpasning er det ikke nok med lyssamfundets ubetingede kærlighedsvibration.
Der skal en bevidsthed til at tilpasse niveauet.

Da der ofte er et menneskeskabt landskabstempel i området, er en af deres opgaver også at bevare og formidle visdom og guddommelig indsigt i området. (Feks. området ved Eremitageslottet og Sorgenfri slotspark)
De kan bryde gennem lyssamfundet når de ønsker det og tilføre viden og indsigter til det enkelte menneske som er inkarneret på jorden og opholder sig i området.
Markante personligheder med dyb indsigt i dig som person og menneske. Og med guddommelig visdom i livets cyklus, formål og ophav.
Disse samfund indeholder ofte et eller flere af de førnævnte hellige natursteder.