tirsdag den 11. maj 2010

Auguste Comte

Auguste Comte?

Hvis ikke filosofi er ynglingsfaget, er Auguste Comte nok ukendt for mange.
Han var for mig, indtil en venlig sjæl gjorde mig opmærksom på denne tænker fra midten af 1800-tallets Frankrig.
Hvorfor mener jeg nu at han er interessant?

Han nåede ikke at blive anerkendt i filosofiske kredse og ingen stor betydning tillægges hans tanker.
Alligevel hører han til blandt de største filosofer uden dog at have en akademisk position.
Nogle af hans skrevne værker, er på den katolske kirkes index over forbudte bøger.
Auguste Comte var et periode af sit liv indlagt på psykiatrisk hospital og skrev et stort værk i sygdomperioden.
Jo han var i sandhed en rigtig filosof.

Det jeg finder interessant og en fordybelse værd, er de begreber som Auguste skabte.
Begreber som Sociologi og Positivisme er han fader til.

Studiet af den sociale verden og menneskeåndens udvikling!
Kan det blive mere spændende?

Da jeg først nu er blevet bekendt med den herre Auguste Comte, hvis borgerlige navn er Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, formår jeg på ingen måde at gøre rede for hverken positivismen eller sociologien, set med Comte-briller og vil lade det være op til den enkelte at indhente flere oplysninger via disse link:

http://www.leksikon.org/art.php?n=491

http://da.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte

http://www.leksikon.org/art.php?n=2059

Positivisme.
Dejligt ord.