torsdag den 21. januar 2010

Hvad er harmoni?

Harmoni?
Hvad er et harmonisk liv?

Jeg har ofte beskrevet naturens cyklus som harmonisk, men hvad med menneskelivet?
Hvornår er menneskelivet harmonisk?

Harmoni er for mig vekselvirkningen mellem op og ned.
Harmoni er for mig farverne mellem sort og hvid.
Harmoni oplever jeg i følelserne der lever mellem sorg og ekstase.
Harmoni, ser jeg, trives mellem rigdom og armod.
Harmoni er alt andet end to yderpunkter og intet uden dem.

Uden to modsatrettede poler, kan harmonien ikke opstå.
To modsætninger der tilsammen udgør en helhed.
Dualitet.

Harmonien lever i Riget mellem fødsel og død.Her er mere om harmoni og betydningen af ordet:

http://www.leksikon.org/art.php?n=1068