tirsdag den 22. september 2009

Selvet?

Selvet - En finurlig størrelse.

Hvad er selvet?
Indenfor psykologien har selvet flere betydninger og i religiøse kredse er der også delte meninger om hvad selvet er.
Der er dog fællestræk i de forskellige opfattelser af menneskets bevidsthed og indhold, det er nemlig her vi skal finde selvet.

En generel betegnelse for selvet er: Individets bevidste reflektive personlighed.
Ifølge Jungs dybdepsykologi er selvet menneskets helhed. Det indeholder både den bevidste og den ubevidste del af menneskets psyke.
Jung mener at en erkendelse af selvet hos det enkelte individ er det ideelle mål og vil skabe samklang mellem det bevidste og det ubevidste og et centrum mellem de to vil opstå. Når dette centrum erkendes kan man tale om en afrundet personlighed.
De drømme der opstår fra selvet, kan vise sig som symboler og abstrakte figurer.

Assagioli går videre endnu i sin psykosyntese og mener at der ud over Jungs "bevidste selv" er et "højere selv" som rækker ud over tanken og er et åndeligt punkt hvor det er "ren bevidsthed og vilje" der styrer og ikke tanker, følelser og krop.

De hellige skrifter, vedaerne beskriver selvet som fuldkommen oplysning og salighed og ikke som hverken sjæl, bevidsthed, sanser eller forstanden.

Ja, meningerne er mange, men som udgangspunkt er selvet i os alle eller tilgængelig for alle.

Har du mødt Selvet?Psykologisk afhandling om Selvet:
http://mit.psy.au.dk/pb/tekster/selvet.pdf

Link om Assagiolo og psykosyntesen:
http://www.psykosyntese.dk/a-74/

Jung dybdepsykologi:
http://da.wikipedia.org/wiki/Dybdepsykologi

Webmagasin som hedder Selvet og omhandler det spirituelle, okkulte, åndsvidenskabelige og mystiske:
http://www.selvet.dk/front/