tirsdag den 11. august 2009

Før naturen dør

"Den moderne verden lider under en alvorlig uligevægt som følge af menneskets handlinger.

Man har ikke blot tendens til at udrydde det vilde dyreliv, men tillige at spolere harmonien inden for de rammer, mennesket er kaldet til at leve i.

De fornyelige ressourcer bringes i fare, og det er særligt alvorligt på en tid, da verdens befolkning vokser med en stadig større hast, og behovene melder sig med stedse større alvor.

Visse af vore aktiviteter ser ud til i sig selv at indebære spiren til vor egen ødelæggelse.

Mange dyr og planter er ved at forsvinde eller at blive meget sjældne jorden over, og listen forlænges for hver dag. Ødelæggelser, forårsaget gennem tankeløs jagt og sand vandalisme, men især ødelæggelsen af habitaterne er ansvarlig herfor."


Ordene er ikke mine, men blev skrevet af Prins Bernhard fra Holland i 1965, som forord til bogen "Før naturen dør"Har vi lært noget?

Er vi blevet bedre til at priotere ressourcerne og leve i harmoni med naturen?

Kan mennesket ødelægge dets eget eksistensgrundlag?

Jeg må indrømme, at jeg har stor tiltro til naturen og jeg ved at naturen er stærkere end mennesket. Vi har stadig meget at lære og den sidste dumhed er nok ikke begået endnu, men jeg er overbevist om at naturen vil klare sig og dyrelivet vil bestå.


Det vi bare venter på, er at mennesket finder ud af om det vil køre sit eget solo løb eller være en del af et harmonisk fællesskab!


Healing Spirit of Nature