lørdag den 25. juli 2009

Chakra - Dit energisystem


Ordet chakra betyder energihjul på sproget sanskrit.

Indenfor Hinduismen og Buddhismen er Chakrerne forbindelsesleddet mellem krop og sjæl.

Vi mennesker har 7 store chakra og flere mindre.

Et chakra er en energimæssig genpart af fysiske kirtler, organer, led og muskler. Man kan kalde dem portaler fra sjælen til den fysiske verden.

De 7 hoved chakra befinder sig ved siden af en hormonel kritel. Gennem et indre kredsløb trækkes energien ind til chakrerne og fordeler sig videre til kroppen. Chakrerne har to aspekter, det ene hører til den fysiske balance og vedligeholdende, det andet til den bevidsthedsmæssige udvikling.

Vores fysiske krop regenererer og får energi ikke bare fra føde og gennem åndedrættet, men også ved at modtage den universelle livskraft på sanskrit kaldet ”prana”. Via auraen trækkes Prana ind i kroppen gennem chakrerne. Toksiner, negative tankemønstre og negative følelser forlader den fysiske krop via chakrerne. Hvis energien ikke flyder frit bliver chakrerne blokeret gennem fastholdte negative tanker og toksiner, dette kan på sigt fører til fysiske sygdomme.

Her følger en oversigt med de 7 største chakra og beskrivelse af energierne og hvad de psykisk og fysisk gør for os:
1 ROD CHAKRA
Rodchakraet er placeret ved skambenet. Rodchakraet har at gøre med vor fysiske sikkerhed, tryghed og overlevelse i verden.
Hvis behovet for sikkerhed og tryghed er opfyldt som barn, har man en grundfæstet opfattelse af verden er til at holde ud at være i.
Den medfødte tillid kan bevares og resultatet er fysisk styrke, livskraft, selvtillid og samhørighed med alt levende på jorden.
Hvis der ikke er balance bliver alt en overlevelseskamp. Frygt, usikkerhed og mistro kan fylde disse huller. Man oplever ikke at høre hjemme nogen steder, og der er en frygt for ikke at kunne opfylde basale behov. Man er bange for ikke at kunne slå til og føre sine planer ud i livet.

Farven er rød. Rodchakraet forsyner primært benene og hofteområdet med energi. Hvis de negative mønstre fylder meget kan det give problemer i lændeområde, iskias, og åreknuder.


2 HARA CHAKRA
Harachakraet er beliggende mellem kønsben og navlen ca. 3-4 centimeter over skambenets midtlinie. De dominerende farver er gul, rød og orange og energien fra hara går til kønsorganer, den nederste del af ryggen, nyre, blære, ruinveje, milten (immun system) og delvis fordøjelsen. Det kaldes også centret for lyst, spontanitet, livsglæde og seksualitet.

Hara har at gøre med styrke og magt i den ydre verden såvel økonomisk som seksuelt. Det drejer sig om at have et rimeligt forhold til materielle ting. Både at kunne holde fast i sit eget, og at kunne dele med andre uden at føle sig truet.

Mangler og disharmoni kan give sig udslag i manglende selvagtelse, kompensation med materielle ting, penge, social og økonomisk magt og en dominerende tendens i kærlighedsforhold. Det er vigtigt at lære selvagtelse uden at denne bliver for tæt forbundet til materielle værdier. Forstyrrelser ses som angst og usikkerhed.

Udvikling af harachakraet har at gøre med udvikling af selvet i seksuelt samvær med en anden person, at kunne give slip og flyde med. Lavtsiddende rygsmerter, nyre og urinvejsproblemer.


3 SOLAR PLEXUS CHAKRA
Solar-plexus chakraet findes mellem navlen og brystkassen. Den tilknyttede kirtel til dette chakra er bugspytkirtelen. Farven er gul (rødlig, grønlig) og chakraet har at gøre med energiforsyning til mave, tyndtarm, galdeblære, nyrer, lever, binyrer, milt og midterste del af ryggen.
Balance i chakraet har at gøre med det at kunne stole på sin egen fornemmelse.
Det kaldes også centret for følelser.
God kontakt betyder god kontakt med sine følelser.
Man kan betegne solar-plexus som den daglige overlevelsesintuition.

Hvis vi ikke er støttet i at afprøve og stole på egne erfaringer vil der blive skabt et mønster af angst og vrede, som begrænser videre modning. Der kan udvikles frygt for nærhed og for at etablere tættere forhold, modstand over at skulle være ansvarlig for andre som ikke selv er i stand til det, vrede og kritik og angst for fiasko.

Sygdomme relateret til ubalance i chakraet:Blodsukkerubalance, bugspytkirtel-, lever-, galdeblæreproblemer, fordøjelsessygdomme, overfølsomhed, spiseforstyrrelser, kvalme og nyreproblemer.4 HJERTE CHAKRAET
Thymuskirtlen er kirtlen knyttet til dette chakra som ligger omkring hjerteområde midt på brystbenet.
Hjertechakraets farve er grøn.

Hjertechakra står for energiforsyning til hjerte, kredsløb, lunger og luftveje, skulder, ribben, bryst, mellemgulv og spiserør.

Centret aktiverer hjertefølelserne. At give kærlighed og handle udfra uselviske beslutninger er næste trin på udvikling efter udvikling af personlig selvværd og styrke.

Hvor der et solidt kærlighedsfundament kan kriser og stress gennemleves mere effektivt, og man kan lære af det.

Følelsesmæssig forladthed og forsømmelse kan føre til bitterhed og problemer i hjertechakra. Oplevelser af vrede og angst er knyttet til hjertechakraet. Således kan tilbageholdte aggressioner og vrede være til skade for energistrømmen i hjertet.

Ubalance:Frygt for ikke at blive elsket, tro på at man ikke er værd at elske, frygt for ikke at vise kærlighed og hengivenhed.
Jalousi er en anden følelse knyttet til ubalance i hjertechakraet. Problemer i hjertechakra er alle typer hjerte og kredsløbssygdomme, astma, allergier, lungeproblemer, problemer i øverste del af ryggen og skulderne.


5 HALS CHAKRA

Farven er blå og den relaterede kirtel er skjoldbruskkirtel.
Halschakra forsyner skjoldbruskkirtel, spiserør, luftrør, mund, hals, svælg, tænder, gummer og kæber med energi.

Halschakra har noget at gøre med hvordan vi udtrykker os i relation med vores viljestyrke. Det er væsentlig at kunne udtrykke det vi føler og at kunne overskue konsekvenser før vi handler. God aktivitet af halschakraet betyder let til kommunikation med andre.

Funktionen drejer sig om at kunne modtage, fordøje og assimilere.

Kreativitet og skabelsesevne hører med til udviklingen af dette chakra. Der skal være plads til at udfolde sig samt at turde gøre det. Det er vigtigt ikke at holde ting tilbage, idet det har det med at hobe sig op i halsregionen.
Når følelser, ideer, sorg, vrede og glæde sluges hæmmer det energien i området.


6 PINEAL CHAKRA
I panden findes det sjette chakra, det kaldes også det tredje øje.
Det er herigennem at højere visdom og intuition træder ind i mennesket.
Pineal kirtel og hypofysen hører til det område.
Farven er indigo og chakraet forsyner øjne, øre, pineal kirtel og hypofyse med energi.
Endvidere er aspekter som indlæring og intelligens knyttet til dette chakra.
Det er udvikling af intelligens og evnen til at drage konklusioner både via intuition og intelligens.

Ubalance kan være angst for at handle i overensstemmelse med det som man føler.
Blokeringer giver problemer med at træffe beslutninger.
Sygdomme og ubalance som er knyttet til neurologiske forstyrrelser, hovedpiner og migræner.


7 Krone chakra
Kronechakraet er beliggende på toppen af hovedet.
Det er her selve skabelseskraften er manifesteret i form af overvejende yang og kosmisk energi som trækkes ind som energi.
Chakraet samordner og forstærker aktiviteterne for alle indførende centre for og bag på kroppen.
Farven er violet/gylden.

Energien går til nervesystemet, muskler og skelettet.

Chakraet har at gøre med udvikling af overordnet accept af ens liv. Personlige holdninger og værdinormer og etik.

Ubalance:Livet føles meningsløst, der er manglende tillid til at give sig hen til det naturlige som livet tilbyder. Der skal hele tiden impulser til, det er svært at acceptere roen og føle sig tilpas i roen. Man er ikke i stand til at se større mønstre og linier i ens liv.
Her er links til videre fordybelse:
Balance i Chakra:En god webshop med alt om det spirituelle