onsdag den 24. juni 2009

Atlantis - Sagn eller sandhed?

Atlantis er et sagnland, som den græske filosof Platon, brugte som eksempel på en idealstat i en af sine tekster.
Eller er det nu også det?

Da Platon fremsatte ideen, for ca. 2500 år siden, om Atlantis, blev det opfattet som fiktion, men i slutningen af Oldtiden er der nogle analytikere som officielt antyder at Atlantis har eksisteret og at Platons historie er sand. Op gennem middelalderen og endnu mere i nyere tid, får historien næring af flere og flere der stiller sig op i koret med budskabet: Atlantis har eksisteret, men sank i havet i fordums tid.

Der er uenighed om hvor Atlantis lå, Platon sagde Atlanterhavet, men teorierne har været vidt omkring.

Der er til gengæld lidt større enighed om hvad der gjorde Atlantis til noget helt specielt.
Det ideelle land, med højtudviklede indbyggere.
Landets indbyggere skulle ifølge teorierne, beherske store evner indenfor teknologisk udvikling, lægevidenskab, og oplysende indsigter.
Der er forskellige meninger om hvorfor Atlantis sank i havet.
Nogle mener at indbyggerne ikke kunne styre deres evner, andre at verden ikke var klar til så store fremskridt, og andre igen at Atlantismyten bygger på nogle voldsomme vulkanudbrud, hvor flere øer forsvandt, for omkring 20.000 år siden.

Historien om Atlantis og de mange beretninger der underbygger Platons gamle historie, er bestemt en fordybelse værd.

Her er link der uddyber emnet:
Sidste nye om Atlantis: